For å få løsningen «Ut på tur, aldri sur!» med korridor, er det nødvendig med minst 70 cm avstand mellom campingvogn og helårstelt.

Fordeler:
a) Det er raskt og lett å kjøre ut og sette vogna tilbake.
b) Det er ikke behov for utskjæring for strømuttak og toalettluke.
c) Alle vinduer i campingvogn kan brukes.
d)Ekstra oppbevaringsplass mellom vogn og helårstelt.